Socialt företagande i Skåne

onsdag 9 september 2009

Scoop Skåne: Seminarium om socialt företagande

Semiariet hölls på MINC i Malmö 16 juni 2009.
Efter en inledning där Olof Eriksson presenterade Coompanion Skåne följde föreläsningar av:
1.Eva Laurelii som under 20 år arbetat med och forskat kring sociala företag
2.Pia Sahlin-Brunzell, socialdirektör i Karlstad som drivit på utvecklingen av socialt företagande i sin kommun
3.Daniel Lindgren från Vägen Ut! Ett framgångsrikt socialt företag i Västra Götaland
4.Björn-Anders Larsson som forskar kring samhällsstrukturer och ekonomi och är en stark förespråkare av socioekonomiska bokslut
Avslutningsvis berättade Charlotte Ziethén, projektledare för Scoop Skåne, om sitt arbete med att få fart på det sociala företagandet i Skåne.
Kontakt: Charlotte.ziethen@skane.coompanion.se
Scoop Skåne, seminarium: Eva Laurelii

Scoop Skåne, seminarium: Pia Sahlin-Brunzell

Scoop Skåne, seminarium: Daniel Lindgren

Scoop Skåne, seminarium: Björn Anders Larsson

Scoop Skåne, seminarium: Charlotte Ziethén, projektledare Scoop Skåne

Bloggarkiv